historie novinky nahoru

Pouť

To ten totem

Od totemu k totemu, šel jsem já
Na ten totem v bodě „A“, už jsem nedohlíd
Na ten totem v bodě „B“ jsem zatím neviděl
Že jsem se ztratil uprostřed, řek by škarohlíd

Ten totem byl pověstný svou tajuplnou mocí
A ten druhý za nocí vysílal kouzlo své
Bílou barvu totem měl, co stál v bodě „A“
A temně proti nebi čněl totem v bodě „B“

Ať je den a nebo noc, ať je žár či mráz
Pravidelně v pravý čas podstoupím pouť svou
Pravidelně v pravý čas zpívám píseň totemí
A než se zrána rozední, snad budu za půlkou
cesty své
posladní.

To ten totem...
Facebook